သတင်းများ

ထိုင်းနိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်မည့် အလုပ်သမားများ သတိထား ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး အသိပေးနှိုးဆော်ချက်

၁။      ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာအလုပ်သမားများအနေဖြင့် MoU စနစ်ဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံတွင်  ပြည်လည်ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်ရန်သော်လည်းကောင်း၊
Read More →
သတင်းစဥ်

Ministry of Labour - National Unity Government of Myanmar

ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ

Ministry of Labour https://mol.nugmyanmar.org

မူဝါဒ

၁။ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအား နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းတွင် ထောက်ခံပံ့ပိုးမှုများ ရရှိရေး။
၂။ ပြည်တွင်းအလုပ်သမားထု၏ အခွင့်အရေးအား ကာကွယ်ပေးရေး၊၊
၃။ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအား ထောက်ခံသောလုပ်ငန်းရှင်များ၏အကူအညီရယူရေးနှင့် စစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံသော လုပ်ငန်းရှင်များအား အရေးယူနိုင်ရေး။
၄။ အလုပ်သမားဥပဒေများအား ဒီမိုကရေစီ စံချိန်စံညွှန်းနှင့်ညီညွတ်စေရေး။
၅။ စစ်ကောင်စီအား အမြစ်ပြတ်ဖြုတ်ချရေး။

လုပ်ငန်းစဥ်

ILO ကဲ့သို့သော အဖွဲ့အစည်းများတွင် စစ်ကောင်စီအား လက်မခံဘဲ မိမိတို့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုသာ လက်ခံရေး ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မည်။ နိုင်ငံတကာမှ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနများနှင့်ဆက်သွယ်၍ စစ်ကောင်စီအား ဖြစ်နိုင်သမျှနည်းလမ်းများဖြင့် အရေးယူ နိုင်ရေးဆောင်ရွက်မည်။ ဤလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အကူအညီ အချို့လိုအပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်၍လည်

အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၏ ဌာနများ

အလုပ်သမား ညွှန်ကြားရေး ဦးစီးဌာန

လူမှု့ဖူလုံရေးအဖွဲ့

အလုပ်ရုံနှင့်အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာန

အလုပ်သမားရေးရာဆက်ဆံရေး ဦးစီးဌာန

ပြည်ပအလုပ်အကိုင် စီမံခန့်ခွဲရေး ဦးစီးဌာန

ကျွမ်းကျင်မှု ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန

Latest News and Activity

သတင်းလွှာများ

သတင်းလွှာများ

ဥပဒေများ

အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၏ ဥပဒေများအပေါ်တွင်အကြံပြုနိုင်ပါသည်။

Auto Updater by Gplzone