လှုပ်ရှားမှုများ

Ministry of Labour https://mol.nugmyanmar.org/my/activities/
လှုပ်ရှားမှုများ

အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနနှင့် မလေးရှားနိုင်ငံရှိ မြန်မာအလုပ်သမားအရေး၊ လူမှုရေးကိစ္စရပ်များကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသည့်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်တွေ့ဆုံ၍ အလုပ်သမားရေးရာကိစ္စရပ်များ ဆွေးနွေး

Ministry of Labour https://mol.nugmyanmar.org/my/activities/
လှုပ်ရှားမှုများ

အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး နိုင်သုဝဏ္ဏ၊ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရောက် မြန်မာလုပ်သားများနှင့်တွေ့ဆုံ၍ အလုပ်သမားရေးရာကိစ္စရပ်များ ဆွေးနွေး

Ministry of Labour https://mol.nugmyanmar.org/my/activities/
လှုပ်ရှားမှုများ

အလုပ်သမားများ၏ အရေးကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၊ ကုလသမဂ္ဂ ဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်း နှင့် မြန်မာနိုင်ငံအလုပ်သမားတပ်ပေါင်းစု (LA) တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး