၇၆ ကြိမ်မြောက် မွန်အမျိုးသားနေ့ကို ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုပါ၏

ဒုင်တၠုၚ် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်
မရနုက်ကဵု (၇၆) ဝါ

၇၆ ကြိမ်မြောက် မွန်အမျိုးသားနေ့ကို ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုပါ၏
Scroll to Top