အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၏ YouTube Channel အား စတင်ဖွင့်လှစ်

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၏ YouTube Channel အား စတင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာခြင်း
ဝန်ကြီးဌာန၏အခမ်းအနားအစီအစဉ်များ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့် ဒုဝန်ကြီးတို့၏ မိန့်ခွန်းများ၊ အင်တာဗျူးများ ကို ဝန်ကြီးဌာန၏ ဖော်ပြပါ YouTube Channel တွင် Subscribe ပြုလုပ်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။

https://go.molmyanmar.org/YouTube