အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရသည့် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပရှိ အလုပ်သမားများနှင့် သင်္ဘောသားများအနေဖြင့် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၏ တိုင်ကြားရေးယန္တရားသို့ ဆက်သွယ်တိုင်ကြားနိုင်ကြောင်း အသိပေးကြေညာခြင်း

အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရသည့် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပရှိ အလုပ်သမားများနှင့် သင်္ဘောသားများအနေဖြင့် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၏ တိုင်ကြားရေးယန္တရားသို့ ဆက်သွယ်တိုင်ကြားနိုင်ကြောင်း အသိပေးကြေညာခြင်း
________________________________________

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် အလုပ်သမားအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရသော ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပရှိ အလုပ်သမားများ၏နစ်နာမှုများကို မှတ်တမ်းယူခြင်းနှင့်ကူညီဖြေရှင်းခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် “အလုပ်သမားရေးရာ နစ်နာမှုအချက်အလက်ကောက်ယူရေးနှင့် တိုင်ကြားရေးယန္တရား” ကို ၁၇၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် စတင်အကောင်အထည်ဖေါ်ခဲ့ပြီး တိုင်ကြားမှုများကို လက်ခံဖြေရှင်းပေးခြင်း၊ မှတ်တမ်းရယူပြုစုခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ယခုအခါ အဆိုပါတိုင်ကြားရေးယန္တရားတွင် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပရှိ အလုပ်သမားများသာမက အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရသည့် သင်္ဘောသားများအနေဖြင့် သတင်းပေးပို့တိုင်ကြားနိုင်ရန် သင်္ဘောသား တိုင်ကြားမှုများကိုပါ လက်ခံ‌ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးသွားမည် ဖြစ်သည်။

သို့ဖြစ်၍ သင်္ဘောသားများအပါအဝင် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပရှိ အလုပ်သမားများအနေဖြင့် မိမိတို့နှင့် သက်ဆိုင်သည့် တိုင်ကြားမှု ပုံစံတွင် အချက်အလက်များ ဖြည့်သွင်း၍ တိုင်ကြားနိုင်ပါကြောင်းနှင့် တိုင်ကြားမှုနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းအချက်အလက်လုံခြုံရေး ခိုင်မာမှုရှိစေရန် လိုအပ်သော နည်းပညာအဆင့်တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ထားရှိပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။

ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် တော်လှန်ရေးကာလအတွင်း ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သည့် တိုင်ကြားမှုများကို အချိန်နှင့် တပြေးညီ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပြီး အရေးယူမှုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည့် အလုပ်သမားအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများအား စနစ်တကျ မှတ်တမ်းထားရှိ၍ ပြည်သူ့အစိုးရ တာဝန်ယူချိန်တွင် စီရင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။

တိုင်ကြားရေးယန္တရား ဝဘ်ဆိုဒ်လင့်ခ် https://complaint-mol.nugmyanmar.org

Scroll to Top