ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့် ဒုတိယဝန်ကြီးတို့၏ ဖဲကြိုးဖြူလှုပ်ရှားမှု ပုံရိပ်

Image of the White Ribbon Movement of the Union Minister and Deputy Minister of the Ministry of Labour

“ပြစ်ဒဏ်ကင်းလွတ်ခွင့်အလေ့အထ အမြစ်ဖြတ်၊
အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှု အဆုံးသတ်”

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၏ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့် ဒုတိယဝန်ကြီးတို့၏ ဖဲကြိုးဖြူလှုပ်ရှားမှု ပုံရိပ်

“End Impunity, End Violence against Women”

#EndImpunity_EndVAW
#ပြစ်ဒဏ်ကင်းလွတ်ခွင့်အလေ့အထအမြစ်ဖြတ်အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုအဆုံးသတ်
#16daysofActivism2021 #ForeverWhiteRibbon