ထိုင်းနိုင်ငံ၊ နခွန်ပထုန်ခရိုင်ရှိ အထည်ချုပ်စက်ရုံတစ်ခုတွင် MOU အလုပ်သမားများ ဝင်ရောက်လာမည်ဖြစ်၍ မြန်မာအလုပ်သမား (၂၂၇) ဦးအား အကြောင်းမဲ့ အလုပ် ထုတ်ပစ်ခြင်းကိစ္စဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးခြင်း

ထိုင်းနိုင်ငံ၊ နခွန်ပထုန်ခရိုင်ရှိ အထည်ချုပ်စက်ရုံတစ်ခုတွင် MOU အလုပ်သမားများ ဝင်ရောက်လာမည်ဖြစ်၍ မြန်မာအလုပ်သမား (၂၂၇) ဦးအား အကြောင်းမဲ့ အလုပ် ထုတ်ပစ်ခြင်းကိစ္စဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးခြင်း

၁။ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ နခွန်ပထုန်ခရိုင် (အုန်းရိုင်) Big C ကုန်တိုက်အနီးရှိ အထည်ချုပ် စက်ရုံတစ်ရုံတွင် MOU အလုပ်သမား ဝင်ရောက်လာမည်ဖြစ်သည့်အတွက် ယင်းစက်ရုံ၌ လက်ရှိ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသော မြန်မာအလုပ်သမား (၂၂၇) ဦးအား အကြောင်းမဲ့ အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံနေရမှုအပေါ် ကူညီဖြေရှင်းပေးပါရန် တိုင်ကြားလာသဖြင့် အဆိုပါစက်ရုံအလုပ်သမားပြဿနာများကို တာဝန်ယူဖြေရှင်းရန် အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အစိုးရ၊ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ပေးအပ်ထားသည့် ကိုရဲမင်း (AAC) အဖွဲ့နှင့် ဦးသက်ပိုင်မင်းတို့သည် နခွန်ပထုန်ရှိ အလုပ်သမားဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက်၍ ၈.၉.၂၀၂၂ ရက်နေ့နှင့် ၉.၉.၂၀၂၂ ရက်နေ့တို့တွင် ယင်းစက်ရုံသို့သွားရောက်ပြီး အောက်ပါအတိုင်း ကူညီဖြေရှင်းပေးခဲ့ပါသည်-
(က) စက်ရုံမှ ကြိုတင်အကြောင်းမကြားပဲအလုပ်ထုတ်သဖြင့် အလုပ်သမား (၁၆၇) ဦး အတွက် (၁၅) ရက်စာ လုပ်ခခံစားခွင့် စုစုပေါင်း (၈၂၉,၁၅၅) ဘတ် နှင့် လုပ်သက် (၁၂၀) ရက်ပြည့်သည့် အလုပ်သမားများ လုပ်သက် နစ်နာကြေးများ ခံစားရရှိနိုင်ရေး အလုပ်သမားကာကွယ် စောင့်ရှောက် ရေးဌာနမှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊
(ခ) အလုပ်သမားများအား တရားဝင်အလုပ်ပြောင်းရွှေ့ခွင့်ရရှိရန် နခွန်ပထုန် ခရိုင်၊ အလုပ်အကိုင်ဌာနမှ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊
(ဂ) စက်ရုံမှ မကြာမီ အလုပ်ထုတ်မည့် အလုပ်သမား (၆၀) ဦးအတွက် စက်ရုံတာဝန်ရှိသူများနှင့် ညှိနှိုင်းရာ အလုပ်သမားများ၏ ဆန္ဒ အရ အလုပ်နှုတ်ထွက်စာတင်၍ ရက်သတ္တပတ်အတွင်း တရားဝင်အလုပ် ပြောင်းရွှေ့ခွင့် (ဘိုင်ကျက်အော်) ရရှိနိုင်ရေး သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပါ ကြောင်းနှင့်
(ဃ) အလုပ်သမားများအနေဖြင့် အလုပ်အကိုင်အခက်ခဲများရှိပါက နခွန်ပထုန် ခရိုင် အလုပ်အကိုင်ဌာနမှ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊

၂။ MOU အလုပ်သမားများ ဝင်ရောက်လာမည်ဖြစ်၍ အကြောင်းမဲ့ အလုပ် ထုတ်ပယ်ခြင်းခံရသည့် အလုပ်သမား (၂၂၇) ဦး၏ အလုပ်သမားရေးရာ ကိစ္စရပ်များ နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ထိုင်းနိုင်ငံ အလုပ်သမားဥပဒေများနှင့်အညီ ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးသည့် နခွန်ပထုန်ခရိုင် အလုပ်သမားကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဌာန(ဆာဝါဒီကန်)၊ အလုပ် အကိုင်ဌာန(ကျဟာငန်)နှင့် လူမှုဖူလုံရေးဌာန (ပကန်စခွန်) တို့မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ကိုရဲမင်း (AAC)အဖွဲ့နှင့် ဦးသက်ပိုင်မင်းတို့အား အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန မှ ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်။

၃။ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ MOU အလုပ်သမားစေလွှတ်ရာတွင် အလုပ်သမား လိုအပ်ချက်ရှိမရှိ စိစစ်မှုမရှိဘဲ စေလွှတ်မည့် Agency အား အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနမှ အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ် ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။

Back To Top