အလုပ်သမားဥပဒေ ဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်များအား လေ့လာနိုင်ရန်အလုပ်သမားဥပဒေဝဘ်ဆိုက်(Labour Law Portal)အားစတင်ထုတ်လွှင့်

Ministry of Labour https://mol.nugmyanmar.org/news/labourlawsportal/

 

သြဂုတ် ၊ ၅

အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန(အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ)မှစီစဥ်ဆောင်ရွက်ထားသည့်
အလုပ်သမားဥပဒေဝဘ်ဆိုက်(Labour Law Portal)တွင် အလုပ်သမားဥပဒေဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအားစုစည်းတင်ထားပြီးဖြစ်၍ ဝင်ရောက်ဖတ်ရှု့လေ့လာနိုင်ကြောင်းအသိပေးထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်။

အဆိုပါ Website တွင်အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနဆိုင်ရာဥပဒေများ၊ လူမှုဖူလုံရေးဆိုင်ရာဥပဒေများ၊ အလုပ်ရုံနှင့်အလုပ်သမားစစ်ဆေးရေးဆိုင်ရာဥပဒေများ၊ အလုပ်သမားရေးရာဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနဆိုင်ရာဥပဒေများ၊ ပြည်ပအလုပ်အကိုင်စီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာနဆိုင်ရာဥပဒေများ၊ ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနဆိုင်ရာဥပဒေများကိုဝင်ရောက်ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင် မည်ဖြစ်ပါသည်။

ဝင်ရောက်ဖတ်ရှု့လေ့လာရမည့် Labour Law Portal link မှာ https://laws.molmyanmar.org ဖြစ်ပါသည်။