၇၅ နှစ်မြောက် ချင်းအမျိုးသားနေ့ အားဂုဏ်ပြုကြိုဆိုပါ၏