“နွေဦးလုပ်သား” သတင်းလွှာ အတွဲ(၁)၊ အမှတ်စဉ် (၃)

အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန(အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ)မှစီစဥ်သည့် နွေဦးလုပ်သား သတင်းလွှာ အတွဲ ၁ ၊ အမှတ် ၃ ထွက်ရှိ

နွေဦးလုပ်သားသတင်းလွှာတွင် လုပ်သားပြည်သူတို့၏ အသံများကိုကြားနိုင်ရန်အတွက် စာမူဖိတ်ခေါ်လွှာနှင့် လုပ်သားအသံကဏ္ဍများထည့်သွင်း ဖော်ပြပေးသွားဖို့ရှိတဲ့အတွက် စာမူနှင့်လုပ်သားအသံများပေးပို့နိုင်ပါရန်ပန်ကြားထားပါသည်။

သတင်းလွှာအားရယူဖတ်ရှုလိုပါက – Download

 

Ministry of Labour https://mol.nugmyanmar.org/my/news/vol1_no3/ Ministry of Labour https://mol.nugmyanmar.org/my/news/vol1_no3/ Ministry of Labour https://mol.nugmyanmar.org/my/news/vol1_no3/ Ministry of Labour https://mol.nugmyanmar.org/my/news/vol1_no3/ Ministry of Labour https://mol.nugmyanmar.org/my/news/vol1_no3/ Ministry of Labour https://mol.nugmyanmar.org/my/news/vol1_no3/ Ministry of Labour https://mol.nugmyanmar.org/my/news/vol1_no3/ Ministry of Labour https://mol.nugmyanmar.org/my/news/vol1_no3/ Ministry of Labour https://mol.nugmyanmar.org/my/news/vol1_no3/ Ministry of Labour https://mol.nugmyanmar.org/my/news/vol1_no3/ Ministry of Labour https://mol.nugmyanmar.org/my/news/vol1_no3/ Ministry of Labour https://mol.nugmyanmar.org/my/news/vol1_no3/ Ministry of Labour https://mol.nugmyanmar.org/my/news/vol1_no3/