“နွေဦးလုပ်သား” သတင်းလွှာ အတွဲ(၁)၊ အမှတ်စဉ် (၁)

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနက စီစဉ်ထုတ်ဝေသည့် “နွေဦးလုပ်သား” သတင်းလွှာ အတွဲ(၁)၊ အမှတ်စဉ်(၁) ယနေ့စတင်ထုတ်ဝေ

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁ ရက်

MoLMayNews-Final
Back To Top