ကျွမ်းကျင်မှု ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန

မျှော်မှန်းချက်

ဘက်စုံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အရည်အသွေး မြင့်မားပြီး ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိသော လုပ်သား အင်အားကို မွေးထုတ်ပေးမည့် စုစည်းညီညွတ်မှုရှိသော လုပ်သားစျေးကွက် လိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသည့် လုပ်သားအင်အား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစနစ် ဖော်ဆောင်ရန်။

ရည်မှန်းချက်

(က) Institution နှင့် Program များ တည်ထောင်ခြင်းနှင့် မှတ်ပုံတင်ခြင်းအားဖြင့် လုပ်သားအင်အား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စနစ်ကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများဖြင့် ထိန်းညှိရန်၊

(ခ) လုပ်သားအင်အား၏ လက်ရှိ ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ ကွာဟချက်များကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်နှင့် လုပ်ငန်း အမျိုးမျိုးရှိ ကျွမ်းကျင်မှု အသစ်များအတွက် လိုအပ်ချက်ကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်၊

(ဂ)  လေ့ကျင့်ရေး အစီအစဉ်များကို ပြုစုခြင်း၊ စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရန်၊

(ဃ) လုပ်သား ဈေးကွက်နှင့်အညီ အရည်အသွေး ပြည့်ဝသော လုပ်သားအင်အား မွေးထုတ်နိုင်ရေး ပါဝင် သက်ဆိုင်သူများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန်၊