ပြည်ပအလုပ်အကိုင် စီမံခန့်ခွဲရေး ဦးစီးဌာန

မျှော်မှန်းချက်

လူသားဆန်စွာ စနစ်တကျ ရွှေ့ပြောင်းသွားလာနေထိုင်လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သည့် လူမှုအသိုက်အဝန်းတစ်ရပ် ဖြစ်ပေါ်လာစေရန်။

ရည်မှန်းချက်

(က) သင့်လျော်ကောင်းမွန်သည့် ပြည်ပအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရရှိစေရေးနှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံစိတ်ချရသည့် ရွှေ့ပြောင်းသွားလာမှု ဖြစ်ပေါ်စေရေး၊

(ခ)  ရွှေ့ပြောင်းသွားလာနေထိုင်သူများ၏ အခြေခံအခွင့်အရေး၊ အလုပ်သမား အကျိုး ခံစားခွင့်၊ တန်းတူညီမျှမှုနှင့် လူ့ဂုဏ်သိက္ခာကို ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ကာကွယ်မြှင့်တင်ရေး၊

(ဂ)  နိုင်ငံခြားဝင်ငွေ တိုးတက်ရရှိရေး၊ ပြည်ပမှ ရရှိလာသော ဝင်ငွေ၊ အတွေ့အကြုံနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုတို့ကို ပြည်တွင်း၌ ထိရောက်စွာ ပြန်လည်အသုံးချပြီး နိုင်ငံ၏ လူမှု စီပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူပြုရေး၊

(ဃ) တရားမဝင်လူစုဆောင်းခံရခြင်း၊ တရားမဝင်နယ်စပ် ဖြတ်ကျော်ခြင်းနှင့် လူကုန်ကူးခံရခြင်းတို့ လျော့နည်းပပျောက်ရေး၊

(င) ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ရွှေ့ပြောင်းသွားလာခြင်းဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် ဖြစ်ပေါ်စေ ရေးနှင့် နိုင်ငံတကာနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ရေး။