အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန ကြေညာချက်အမှတ် ၅/၂၀၂၂၊ ဧပြီလ၊ (၁၇) ရက်

အလုပ်သမားရေးရာ နစ်နာမှုအချက်အလက်ကောက်ယူရေး၊ တိုင်ကြားမှုယန္တရားနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ကြေညာချက်အမှတ် ၅/၂၀၂၂ ကိုကြေညာလိုက်သည်။


အလုပ်သမားရေးရာ နစ်နာမှုအချက်အလက်ကောက်ယူရေးနှင့် တိုင်ကြားမှုယန္တရားအား ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီ လ ၁၇ ရက်နေ့မှ စတင်၍တိုင်ကြားနိုင်ပါကြောင်းနှင့် ဖော်ပြပါနည်းလမ်းများဖြင့်ဝင်ရောက်တိုင်ကြားနိုင်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။

တိုင်ကြားနိုင်သည့် နည်းလမ်းများ –

Website မှတဆင့်တိုင်ကြားနိုင်ရန် – complaint.molmyanmar.org
Facebook Messenger Bot မှတဆင့်တိုင်ကြားနိုင်ရန် – https://m.me/MoLNUGMyanmar
Email မှတဆင့်တိုင်ကြားနိုင်ရန် – [email protected]

 

[pdf-embedder url=”https://assets-mol.nugmyanmar.org/images/2022/04/52022-CM-Letter.pdf” title=”52022 CM Letter”]

 


တိုင်ကြားရန်ပုံစံများ

[pdf-embedder url=”https://assets-mol.nugmyanmar.org/images/2022/04/MoLComplaint.pdf”]